Α


αβαράς=χασομέρης

αβάσιμεσα=αβάσιμη

άβαφεσα=άβαφη

άβγαλτεσα=άβγαλτη

άβολεσα=άβολη

αβούτα(α'ούτα)=τούτα/αυτά

αβούτε(α'ούτε)=τούτη

αβούτεν(α'ούτεν)=τούτην

αβούτο(α'ούτο)=τούτο

αβουτοίντς=τούτους

αγαθέσα=αγαθή

αγαπητικιέσα=αγαπητικιά

άγγιχτεσα=άγγιχτη

αγγούρ=αγγούρι

αγγούρ(ε)ια=αγγούρια

αγιάρ=σέλα

αγίασμαν=αγίασμα

αγκαλέζω=αγκαλιάζω

αγκαλέεις=αγκαλιάζεις

αγκαλιάζ'νε=αγκαλιάζουν

αγκαλώ=καταγγέλω

αγλήγορα=βιαστικά

αγληγορώ=βιάζομαι

αγνόν=αγνός

αγνέσα=αγνή/παράξενη

αγούρ'=αγόρι/παιδί

αγούραια=αγόρια

άγουρον=άντρας

αγουρόπον=παιδάκι

αγουρόπα=παιδάκια

Άγουστον=Αύγουστος

αγράνεμον=αγριάνεμος

άγριον=άγριος

αγριέσα=άγρια

αγριόγατεσα=αγριόγατα

αγροκόσαρον=αγριόκοτα,

αγρούμαι=αγριεύομαι/φοβάμαι,

αγρούστ'=ανώρυμο,

αγροτέρεμαν=αγριοκοίταγμα,

αγροτερίδ'=το σκιάχτρο,

αγροτερώ=αγριοκοιτάζω,

αγρότες=αγρότης,

άγρυπνεσα=άγρυπνη,

αδά=εδώ, αδακά=εδώ πέρα,

αδακές=προς τα δω,

αδά μερέαν=προς αυτήν τη μεριά,

αδερφέσα=αδερφή,

αδιάντροπεσα=αδιάντροπη,

αδιάφορεσα=αδιάφορη,

αδίς=θα δώσεις,

Αεργίτες=Νοέμβριος,

αερόπον=αεράκι,

αέτς=έτσι,

αζευγάρωτεσα=αζευγάρωτη,

αηδόν=αηδόνι,

αθάνατεσα=αθάνατη,

άθαφτεσα=άθαφτη,

αζπάρεα=αυλόπορτες,

αήκα=τέτοια,

αήκον=τέτοιο,

αϊτέστε=αντέστε/άντε,

ακαμάτς=ακαμάτης,

άκαρδεσα=άκαρδη,

ακεκά=εκεί πέρα,

άκλερα=καημένα,

άκλερε=καημένε,

άκλερον=καημένος,

ακονιστήρ=ακονιστήρι,

ακονίζ=ακονίζει,

ακονίζνε=ακονίζουν,

ακριβέσα=ακριβή,

άκ'σον=άκουσε,

άλας=αλάτι,

άλειμαν=λίπος,

α λέγω=θα πω,

αλέτρ=αλέτρι,

αλέτραι=αλέτρια,

αλεύρ=αλεύρι,

αληθείαν=αλήθεια,

αλίζω=αλατίζω,

αλλ'=άλλοι,

αλλομίαν=ξαφνικά/οπότε,

αλλτς=άλλους,

αλυκόν=αλμυρό,

αλφάρ=αλφάδι,

αλών=αλώνι, αλώναι=αλώνια,

Αλωνάρτς=Αύγουστος,

άμα=όταν,

άμον = σαν/μόλις,

αν=επάνω,

αναπάγουνταν=αναπαύονται,

ανασκάφτω=βρίζω,

ανασπάλω=ξεχνώ,

ανασπάλνε=ξεχνούν,

αν-αφκά=άνω-κάτω,

αναχάπαρτα=απότομα,

ανεμικά=ρευματισμοί,

ανέντροπος=αδιάντροπος,

ανεψά=ανεψιά,

ανεψόν=ανεψιός,

ανθρωπίαν=ανθρωπιά,

άνιφτεσα=άπλυτη,

άνιφτος=άπλυτος,

ανκεκά=πέρα κει,

ανοίω=ανοίγω,

ανοίγνε=ανοίγουν,

ανοιγάρ=κλειδί,

αντάμωμαν=αντάμωμα,

αντζήν=πόδι/σκέλος,

αντζήα=πόδια/σκέλη,

αντράλφος=κουνιάδος,

αντρίζω=παντρεύομαι,

αντρίζνε=παντρεύουν,

άντρισον=παντρέψου,

αξινάρ=τσεκούρι,

απ'αδά=από εδώ,

απ'αδα μερέαν=απ' αυτή τη μεριά,

απ'αδακές=αποδώ πέρα,

απ'αδαπές=αποδώ μέσα,

απάν=απάνω,

απ'ανκές=επάνω επάνω,

απαντήν=πρωιπάντεμα,

απάνε=θα πάνε,

απάνι μ'=επάνω μου,

απένα=θα πήγαινα,

απές=μέσα,

απίδ=απίδι,

απίδεα=απίδια,

απιδεβένω=εγκαταλείπω,

αποθαμέν=αποθαμένοι,

απόθεν=από που,

αποκαμούμαι=παραλύω,

αποκαρδίζω=απογοητεύω,

απομέν=θα μείνει,

αποπουρνά=από αύριο,

αποσκευαρίζω=τακτοποιώ,

απο 'φκά=από κάτω,

αποτσοχαλίζω=εξαθρώνω,

απόψ=απόψε,

απράνας=προ ολίγου,

Απρίλτς=Απρίλης,

αρ=έτσι/βεβαίως,

αραία=αραιά,

αραέβω=γυρεύω/ψάχνω,

αραέβνε=γυρεύουν/ψάχνουν,

αραέβμαν=ψάξιμο,

αροθυμώ=νοσταλγώ,

αροθυμούνε=νοσταλγούν,

αροθυμίαν=νοσταλγία,

αραπάν=κάρο,

αρνί μ'=αρνί μου/καλή μου,

αροψέ=προ ημερών,

αρπάζ=αρπάζει,

αρτούκ=επιτέλους,

αρύνω=αραιώνω,

άρχαλ=μακάρι,

αρχήνεψα=άρχισα,

αρχήνεψον=άρχισε,

αρωτώ=θα ρωτήσω,

α σά=απ’ τα,

ασ'=απ’ το,

ασ' ατόν=απ’ αυτόν,

ασά τότε=από τότε,

ας εν=ας είναι,

α'σην=από την,

ασίρω=θα τραβήξω,

άσκεμα=άσκημα,

άσκεμον=άσκημος,

ασκόνα=θα το σηκώσω,

ασλήν=αλήθεια,

ασό=απ’ το,

ασπαλίζω=κλειδώνω,

ας παιρ=ας πάρει,

αστά=στάσου,

αστέρ=αστέρι,

ασύρ=άχυρο,

ατέ=αυτή,

ατέν=αυτήν,

ατό=αυτό,

ατόν=αυτόν,

ατοίν=αυτοί,

ατουκά=μπροστά σου,

ατσάλ=ατσάλι,

ατσάπαν=άραγε,

αυλάκ=αυλάκι,

αυλούκ=ξυνόχορτο,

αφαιρέθα=ξεχάστηκα,

αφεντάνθρωπος=αρχοντάνθρωπος,

αφκά=υπό/κάτω,

άφσ ατο=άφησέ το,

άφσ' ατα=άφησέ τα,

αφορισμέντσα=πανέξυπνη,

άφσον=άφησε,

αφουκρούμαι=κρυφακούω,

αφώτιστεσα=καταραμένη/έξυπνη,

αχάντ=αγκάθι,

αχάντεα=αγκάθια,

άχαρα=χαμένα/καημένα,

άχαρον=καημένος,

αχούλ=μυαλό,

αχούλεα=μυαλά,

αχουλούς=μυαλομένος,

αχπάνω=ξεριζώνω,

αχπάνε=ξεριζώνουν,

αχπά(γ)ουμαι=τρομάζω,

αχπαράζω=τρομάζω άλλον,

αχπαράουνταν=τρομάζουν,

αχπάσκουμαι=ξεκινώ,

αχπάσκουνταν=ξεκινούν,

αχταλέβω=σκάβω,

αχταλέβνε=σκάβουν,

αχτάλεμαν=σκάψιμο,

αψίνω=ανάβω,

αψίνε=ανάβουν,

άψιμον=φωτιά

Λεξικό

Λεξικό
Αναζητήστε ποντιακές λέξεις  και φράσεις κ δείτε τη σημασία τους στα ελληνικά και αγγλικά! Ποντιακά ...

Ανέκδοτα

Ήταν κάποτε ένας Ιταλός ένας Ισπανός και ένας Πόντιος και τους λένε θα πετάξετε από ένα πράγμα πάνω από το σπίτι σας, πετάει λοιπόν ο Γερμανός ένα...
Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας, φοιτητές, πηγαίνουν για προφορικές εξετάσεις. Ο Γιωρίκας που ήταν πιο έξυπνος, μπαίνει πρώτος. Τον ρωτάει ο καθηγητής: -...
Πάει κάποτε ένας Πόντιος ναυτικός σε ένα αμερικάνικο μπαρ. Εκεί είχαν βάλει στοίχημα ότι όποιος έκανε ένα γάιδαρο που είχαν στο μπαρ να γελάσει, θα κέρδιζε...

Συνταγές

Υλικά για 4 μερίδες:   - ½ κιλό κιμά - 1 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο - 2 κρεμμύδια - αλάτι και πιπέρι - ½ κιλό μακαρίνα   Διαδικασία   Η μακαρίνα...
Τα ποντιακά τα τσιριχτά είναι τα φημισμένα ελλενικά «λουκουμάδες» σα ελλενικά τα ζαχαροπλαστεία. Βέβαια σα ζαχαροπλαστεία κςύνουν...
Υλικά   - 8 ψημένα φύλλα - 400 γραμ. ταχίνι - 750 γραμ. σουσάμι - 2 κουτ. σούπας κανέλα - 800 γραμ. ζάχαρη - 1,5 λίτρο νερό - 1 κουτ. σούπας...

Τραγούδια

Ας οξώχ φανερούται η Φουτσάνη, τ’ Άσπαλονάντα ελέπω τη σεβντά μ’το ντουνιά μ’ ανασπάλωΑσό Κόμ έχ και έρχουμαιΚολογκύθια φορτούμαιΝτ’ επαίρα σε, ε πατσή:Ν’...
Πουλόπομ όθεν πορπατείς τα τσιτσακόπα ανθίσνε,τα μελεσίδεα έρχουνταν γλυκέα να μυρίσνεΕλέπ' ατά κι εγώ ο γιοσμάς κι ο παλικάρτς ζελεύω,να έμνε μικρόν μελεσίδ...
Την κάρδια μ' θα σκίζα το θ' έχω δυο καρδίαςσ' έναν θα βάλω τα καημούς, σ' άλλο τ' αρωθυμίαςΡεφρεντο αίμαν νέρον κι ίνεται κι οι ρώμιοι κι τουρκεύνεκι...
This site is powered by neoweb unit of inventics Corporation